PU SISAK- Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

 
PU SISAK- Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

(PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPE I, II, IV, V, VI, VII)
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST