PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe (2 Grupe)

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST