PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe (13 Grupa)

Odluka o poništenju postupka JN usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za 2015. godinu za Grupu V -slastičar
Odluka o poništenju postupka JN usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za 2015. godinu za Grupu XII - dijagnostičar kvarova na motornim vozilima
 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V-  TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa XII- TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa XIII -  TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST