PU DUBROVNIK - Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe (3 Grupe)

Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST