PU SLAVONSKI BROD - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Slavonski Brod

Odluka o poništenju postupka javne nabave za grupu II
Odluka o poništenju postupka javne nabave za grupu III

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III