PU SLAVONSKI BROD- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu


Odluka o poništenju, grupa IV, fasader (NG)
Odluka o poništenju, grupa V, fasader (SB)
Odluka o poništenju, grupa VIII, bravar cjevar (SB)

PU SLAVONSKI BROD - Novi Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST