PU KRAPINA- Zahtjev (2 GRUPE) za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST