PU KRAPINA- Zahtjev (5 GRUPA) za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

 
Zahtjev za prikupljanja ponuda za nabavu usluge strukovne izobrazbe  - ODGOVOR JAVNOG NARUČITELJA NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA - 15.09.2015.
PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST