PU BJELOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST