PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu (ponavljanje postupka)
PU ŠIBENIK - Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu I

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST