PU PULA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe (Grupe V i VI)


PU PULA- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST