PU PULA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe (4 Grupe)


PU PULA- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST