PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST