PU POŽEGA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine (3 Grupe)


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Požega
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III