PU ŠIBENIK- DRUGI ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU ŠIBENIK - Drugi Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu (ponavljanje postupka)
PU ŠIBENIK - Izmjena broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda-Nabava usluga strukovne izobrazbe

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST