RU ZAGREB - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - rujan 2015 (2 Grupe)


RU ZAGREB - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe - rujan 2015.
PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST