PU SLAVONSKI BROD- Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu (Grupe I, IV, VI i VII)


Odluka o poništenju, grupa IV, poslovođe u industriji


PU SLAVONSKI BROD - Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu - ponovljeni postupak
(PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPU I, IV, VI i VII)
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST