PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja (ponovljeni postupak)
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST