PU VUKOVAR - NOVI Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluga strukovne izobrazbe (9 GRUPA) (2)

 
PU VUKOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
IZMJENA BROJ 1 ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
NOVI Zahtjev za prikupljanje ponuda - STRUKOVNA IZOBRAZBA (9 GRUPA) (2)

TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa I
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa II
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa III
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa IV
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa V
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa VI
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa VII
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa VIII
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST_grupa IX