PU POŽEGA - Zahtjev za prikupljanje ponuda (Novi plan) - Strukovna izobrazba - rujan (9 Grupa)


PU POŽEGA - Zahtjev za prikupljanje ponuda (Novi plan) - Strukovna izobrazba - rujan (9 Grupa)

Odluka o poništenju postupka javne nabave - Grupa VI
Odluka o poništenju postupka javne nabave - Grupa VII
Odluka o poništenju postupka javne nabave - Grupa VIII
Odluka o poništenju postupka javne nabave - Grupa IX

TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa I
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa II
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa III
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa IV
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa V
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa VI
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa VII
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa VIII
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST-grupa IX