PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine - Rujan 2015


ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST