PU VIROVITICA- Ponovljeni zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

 
Ponovljeni Zahtjev za nabavu usluga  strukovne izobrazbe  2 grupe

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST