PU GOSPIĆ - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - 2. objava

 
PU Gospić Novi Zahtjev I dio za prikupljanje ponuda
Odluka o poništenju postupka javne nabave - Grupa IV

Prilog - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Prilog - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Prilog - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Prilog - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST