PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Rujan (1 Grupa)

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu-Rujan 2015
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST