PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Listopad (12 Grupa)

PU ZADAR-STRUKOVNA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu za strukovne izobrazbe - LISTOPAD 2015

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI- TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST  
PRILOG - grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST