PU BJELOVAR - DRUGA OBJAVA - Zahtjev za prikupljanjem ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

 
OBJAŠNJENJE BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA STRUKOVNE IZOBRAZBE ZA 2015. GODINU
IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Zahtjev za prikupljanje ponuda - STRUKOVNA IZOBRAZBA
Odluka o poništenju GRUPA III
Odluka o poništenju GRUPA V

GRUPA I TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA II TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA III TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA IV TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA V TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA VI TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA VII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA VIII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA IX TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA X TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XI TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST