PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - listopad (15 Grupa)

Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu IV.
Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu IX.
Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu XII.

Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba

GRUPA I TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA II TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA III TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA IV TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA V TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA VI TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA VII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA VIII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA IX TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA X TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XI TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XIII TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XIV TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
GRUPA XV TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST