RU SPLIT - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga


IZMJENA BROJ 1 ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III