PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - studeni 2015. (2 Grupe)


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Zadar
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU II

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II