ESF - Europski socijalni fond


Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja 2014.-2020.

  1. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade
  2. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)
  3. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine
  4. Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba
  5. Podrška samozapošljavanju
  6. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina
  7. Zadržavanje radnika u zaposlenosti

Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja