PU SISAK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe -prosinac

PU SISAK- ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba (PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPE I, II, IV, V, VI, VII)

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST