PU BJELOVAR - Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga

Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I