2016. godina


PU KRAPINA IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Krapina Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
RU SPLIT ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Split Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu (rujan 2016.)
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Split Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu (srpanj 2016.)
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Split Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu (lipanj 2016.)
PU GOSPIĆ ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Gospić Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU VINKOVCI ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Vinkovci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU SLAVONSKI BROD ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Slavonski Brod Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU VUKOVAR ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Vukovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU KRIŽEVCI ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Križevci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
RU OSIJEK IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Osijek Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Osijek Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu - ponovljeni postupak
PU VIROVITICA ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Virovitica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU KARLOVAC ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Karlovac Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU POŽEGA ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Požega Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU SLAVONSKI BROD ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Slavonski Brod Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA PU SLAVONSKI BROD HZZ -A ZA 2016. GODINU 
PU DUBROVNIK ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Dubrovnik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU GOSPIĆ ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA PU GOSPIĆ HZZ -A ZA 2016. GODINU 
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Gospić Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU VINKOVCI ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA PU VINKOVCI HZZ -A ZA 2016. GODINU 
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Vinkovci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
PU ČAKOVEC ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Čakovec Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
RU OSIJEK ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA RU OSIJEK HZZ -A ZA 2016. GODINU 
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Osijek Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU SISAK ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Sisak Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU ŠIBENIK ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Šibenik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU VUKOVAR ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA PU VUKOVAR HZZ -A ZA 2016. GODINU
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Vukovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU KARLOVAC ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA PU KARLOVAC HZZ -A ZA 2016. GODINU
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Karlovac Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
RU VARAŽDIN IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Varaždin Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Varaždin Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU KRIŽEVCI ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA PU KRIŽEVCI HZZ -A ZA 2016. GODINU 
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Križevci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU KUTINA ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Kutina Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU BJELOVAR ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Bjelovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU ZADAR ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Zadar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
SREDIŠNJI URED
/RU ZAGREB
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika Središnjeg ureda i RU Zagreb Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
PU PULA  ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika PU Pula Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu
RU RIJEKA ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga sistematskih pregleda radnika RU Rijeka Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.