Bagatelna nabava - 2016. godina

 


Objava: 06.12.2016.

Objava: 14.11.2016.

Objašnjenja br. 1 Poziva za dostavu ponuda - Radovi na uređenju CISOK-a RU Varaždin Objava: 18.11.2016.
Izmjena broj 1. Poziva za dostavu ponude – radovi na uređenju CISOK-a, RU Varaždin
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA UREĐENJU CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI REGIONALNOG UREDA VARAŽDIN
HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Objava: 15.11.2016.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA UREĐENJU CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI REGIONALNOG UREDA VARAŽDIN HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SNIMAK STANJA
TROŠKOVNIK (.xls)
Objava: 14.11.2016.
 
Objava: 19.10.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA CRM APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, NAPLATU POTRAŽIVANJA I MEĐUNARODNU SURADNJU Objava: 19.10.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI PODRUČNOG UREDA VUKOVAR HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
PRILOG 4. TROŠKOVNIK - ARHITEKTONSKI RADOVI (.xlsx)
PRILOG 5. TROŠKOVNIK - STROJARSKI RADOVI (.xlsx)
PRILOG 6. TROŠKOVNIK - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI (.xlsx)
Tlocrt – grafički dio - postojeće stanje i novoprojektirano stanje
Objava: 05.10.2016.
DOPUNA BROJ 1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Projekt vodoopskrbe i odvodnje_novoprojektirano stanje
SHEME BRAVARIJE
Objava: 06.10.2016.
DOPUNA BROJ 2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
IZMIJENJENI PRILOG 4. TROŠKOVNIK - ARHITEKTONSKI RADOVI (.xls)
SHEME BRAVARIJE -11 10 2016
Objava: 11.10.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI STAKLENOG KROVIŠTA NA POSLOVNOJ ZGREDI PODRUČNOG UREDA GOSPIĆ
PRILOG 1. TROŠKOVNIK HZZ PU GOSPIĆ (.xls)
TLOCRT - KROVIŠTE HZZ PU GOSPIĆ  
OPĆI UVJETI
Objava: 08.09.2016.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA NABAVU RADOVA NA SANACIJI PLOHA RAVNIH KROVOVA  Objava: 30.09.2016.
 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA SANACIJI PLOHA RAVNIH KROVOVA NA POSLOVNOJ ZGRADI HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE REGIONALNOG UREDA RIJEKA
Objava: 07.09.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI STAKLENOG KROVIŠTA NA POSLOVNOJ ZGREDI PODRUČNOG UREDA GOSPIĆ
PRILOG 1. TROŠKOVNIK HZZ PU GOSPIĆ (.xls)
TLOCRT - KROVIŠTE HZZ PU GOSPIĆ  
OPĆI UVJETI
Objava: 13.07.2016.

OBJAŠNJENJE BROJ 2. POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE Objava: 12.07.2016.
OBJAŠNJENJE BROJ 1. POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE Objava: 07.07.2016.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA USLUGE IZRADE PROCJENE RIZIKA I PROCJENE OPASNOSTI ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM ZA POTREBE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE Objava: 05.07.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA I MONTAŽA „KLIMA UREĐAJA“ ZA POTREBE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNOG UREDA SISAK U 2016. GODINI Objava: 20.6.2016.

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVEDBA UTP RAČUNALNO TELEFONSKE MREŽE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE - PU KUTINA
Objava: 19.5.2016.
 
 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA TOALETNOG PAPIRA I RUČNIKA ZA POTREBE SREDIŠNJEG UREDA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2016. GODINI
Objava: 13.4.2016.

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA MULTIMEDIJSKE OPREME ZA PROVEDBU PROJEKTA SDŽ - REGIONALNI KLUB SAMOZAPOŠLJAVANJA
Objava: 9.2.2016.