Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga za 2016. godinu - PO GRUPAMA


OBJAŠNJENJE BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava čuvarskih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Prilog 1. TROŠKOVNICI ZA SVE GRUPE
Prilog 2. PONUDBENI LIST
Prilog 3. OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU