PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga


IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
PU BJELOVAR - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I