PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih uslugaPU ŠIBENIK - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I