Provedba programa javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici

  
Naziv projekta (operacije): Provedba programa javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici

Naziv otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): “Provedba programa javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici“

Naziv operativnog programa i fonda EU: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond, 2007. - 2013.

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe: 1. travanj 2016. - 31. prosinac 2016.

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 75.293.396,88  HRK

EU udio u financiranju: 63.999.387,35 HRK


Kratki opis projekta (operacije):
Javni rad je jedna od mjera politike tržišta rada koja spada u domenu direktnog stvaranja novih radnih mjesta. Projektom je obuhvaćeno 2583 korisnica javnog rada (planirani obuhvat je bio 2594 korisnica) kod 348 poslodavaca. Aktivnosti projekta su bile usmjerene na promicanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada u ograničenom vremenskom periodu na poslovima skrbi o starijima i nemoćnima u ugroženim kućanstvima. Time se utjecalo, osim na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena niže razine obrazovanja, na prevenciju prerane institucionalizacije starijih osoba, njihovu socijalizaciju, a samim time i poboljšanu kvalitetu života, posebice u područjima gdje su takve vrste usluga teško dostupne.  

Kroz projekt su se financirali poslovi iz područja socijalne skrbi, skrbi o starijim korisnicima socijalne pomoći, starijim osobama s niskim primanjima, samačkim staračkim domaćinstvima i sl.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):
Opći cilj ovog projekta je pružiti potporu pristupu zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ugroženih skupina te smanjenje nezaposlenosti.

Kroz ovaj projekt u programe javnih radova planiralo se uključiti 2594 nezaposlene osobe, a uključeno je 2583 žena, čime se olakšala njihova integracija na tržište rada i njihova zapošljivost, odnosno umanjile su se posljedice nezaposlenosti i siromaštva.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
tanja.vlahovic@hzz.hr  

Poveznice na relevantne Internet stranice:
Za više informacija o Europskom socijalnom fondu posjetite: www.esf.hr
Za više informacija o fondovima EU-a posjetite: www.strukturnifondovi.hr
 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje