RU OSIJEK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga (travanj 2016.)


Objašnjenje broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga

RU OSIJEK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga

TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA III