PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga - Ponovljeni postupak za Grupu IV. ( Svibanj 2016.)


PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike ( ponovljeni postupak za grupu IV.)

TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa IV.