RU ZAGREB - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016.


RU ZAGREB - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) 

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU VIII
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU XV
PRILOG - Grupa XVI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
ODLUKA O PONIŠTENJU ZA GRUPU XVI
PRILOG - Grupa XVII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XVIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XIX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa XX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST