PU KUTINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016.


OBJAŠNJENJE BR. 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

PU KUTINA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)  

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST