PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Svibanj 2016. (3 Grupe)

PU PULA - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I 
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II 
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III