PU PULA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016.


IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa II
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa III


Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) 

PU PULA - ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa I
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa II
PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa III