PU ČAKOVEC - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga (Svibanj 2016.)


PU ČAKOVEC - Zahtjev za nabavu liječničkih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Troškovnik i Ponudbeni list