PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016. (3 Grupe)


PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Odluka o poništenju za GRUPU I
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Odluka o poništenju za GRUPU II
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Odluka o poništenju za GRUPU III