RU SPLIT - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe - Svibanj 2016. (10 Grupa)

 
POJAŠNJENJE I IZMJENA BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Pročišćeni tekst Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba


RU SPLIT - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa X - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST