PU DUBROVNIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Strukovna izobrazba - svibanj 2016. (2 Grupe)


PU DUBROVNIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST