PU ČAKOVEC- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - Svibanj 2016. (7 Grupa)


OBJAŠNJENJE BROJ 1. ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA STRUKOVNE IZOBRAZBE ZA 2016. GODINU
PU ČAKOVEC- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2016. godinu
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST