PU DUBROVNIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga - Svibanj 2016. (4 grupe)


PU DUBROVNIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga
Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II    
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III 
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa IV